Serveis que oferim

SERBALL ASSESORS S.L.P. és un despatx professional d’estructura familiar, orientat cap a l’assessorament laboral, fiscal i empresarial, que va néixer l’any 2000 en Sa Pobla.

Assessoria Laboral

 • Tramitació d’altes i baixes en qualsevols dels Règims de la Seguretat Social (general, autònom, agrari, de la llar, …)
 • Confecció contractes i tramitació del seu registre
 • Confecció dels documents de cotització
 • Control i aplicació de l’IRPF sobre els rendiments salarials
 • Control venciments contractuals
 • Tramitacions de variacions
 • Representació davant de les entitats gestores: INSS, TGSS
 • Representació davant de la Inspecció de Treball
 • Representació i assistència  davant del TAMIB (Tribunal d’Arbitratge i Mediació de les Illes Balears)
 • Representació i assistència tècnica davant de la jurisdicció social.
 • Expedients de Regulació d’Ocupació (coneguts, com ERE).

Assessoria Comptable i Fiscal

 • Processament de la operativa comptable en qualsevol règim fiscal: directe, simplificat i mòduls
 • Confecció i presentació de les autoliquidacions trimestrals de IRPF, IVA, PAGAMENTS A COMPTE ….
 • Confecció i presentació de les declaracions informatives anuals de l’IRPF, IVA, ….
 • Confecció i tramitació de les declaracions d’IRPF i IMPOST DE SOCIETATS
 • Confecció Comptes Anuals i presentació en el Registre
 • Representació i assistència tècnica davant de l’AEAT, ATIB i qualsevol altre Administració Pública.

Seguretat Social

 • Confecció i tramitació davant de l’INSS de les següents prestacions: IT, INCAPACITAT TEMPORAL, INCAPACITAT PERMANENT, PENSIÓ DE VIDUETAT, PENSIÓ D’ORFANDAT, PENSIÓ DE JUBILACIÓ,…
 • Representació i assistència tècnica davant de l’INSS I / O MÚTUES D’ACCIDENTS EN RECLAMACIÓ DE PRESTACIONS.
 • Representació i assistència tècnica davant de la jurisdicció social en reclamació de prestacions

Jurídics

 • Direcció i defensa davant els òrgans judicials.

Assessorament i consell jurídic dins les branques de:

 • Dret Civil en general.
 • Obligacions i contractes.
 • Arrendaments (assessorament, confecció contractes, cartes de rescissió, desnonaments, ….).
 • Drets reals.
 • Dret de família.
 • Successions (herències, testaments, successió intestada, legítimes, …).
 • Dret Foral de les Illes Balears.
 • Reclamacions de quantitat (extrajudicials i judicials).
 • Responsabilitat civil.
 • Dret dels Consumidors i Usuaris.
 • Dret Mercantil.
 • Dret Laboral.

Contacti

Domicili: c/ Fred nº1 - baixos, 07420, Sa Pobla

Telèfon: 971 54 14 14
Urgències: 871 57 56 20
Fax: 971 54 40 87

Horari d'atenció al públic:

 • Dilluns a Dijous de 09:00 a 14:00
 • Divendres de 09:00 a 15:00